Projekty UE

FH "MAX" Bogdan Linkiewicz realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich " Inwestycje w odnawialne źródła energii Przedsiębiorstwa FH „MAX” Bogdan Linkiewicz".

 

Celem projektu jest podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez inwestycję w odnawialne źródła energii oraz ochrona i poprawa stanu środowiska naturalnego.

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Osi Priorytetowej 15 Odporne Lubelskie - zasoby REACT-EU dla Lubelskiego,

Działania 15.1 Wsparcie przedsiębiorstw w zakresie energetyki

 

 

Tytuł Projektu:

 

" Inwestycje w odnawialne źródła energii Przedsiębiorstwa FH „MAX” Bogdan Linkiewicz".

 

Wartość Projektu:

 249 773, 11 PLN

Wartość dofinansowania:

 131 993, 92 PLN

 

Cel Projektu:

 

Głównym CELEM projektu jest podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez inwestycję w odnawialne źródła energii oraz ochrona i poprawa stanu środowiska naturalnego.

 

Planowane efekty:

Redukcja kosztów zewnętrznych (środowiskowych), jakie występują przy wykorzystaniu konwencjonalnych technologii wytwarzania energii, a to w oczywisty sposób przełoży się na korzystnie oddziaływanie na gospodarkę i społeczeństwo.